Håns vvo

Inlämning av jakträttsbevis och rapportering av fällt vilt

 Obs! rapportera bara vad ni skjutit EN gång per år och senast 30/6 eller när ni vet med er att ni inte kommer att jaga mer innevarande jaktår

OBS!!!

Fyll alltid i viltart innan ni fyller i antal annars får vi bara en siffra och vet ej vad ni skjutit